מסיבת פורים במרכז יום
שישו ושמחו בקהילה התומכת - גבעתיים - חלק ב'
חלק ב'